Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Ringbukkemaskin

Ringbukkemaskin er eit spesialverktøy med ein heilt bestemd funksjon. Det finst fleire variantar. Felles for desse verktøya er at dei kan bukke opp plater og boltar, eit arbeid som elles ville ha vore tungt å gjere for hand.

Ein variant av ringbukkemaskinen har eit stempel som pressar materialet rundt ein senterbolt. Desse kan byttast ut alt etter kor stor diameter du ønsker på ringen. Ein annan variant jobbar motsett ved at eit stempel pressar ned i ei konveksOpphøyd, hvelvet, brukes om overflate og er det motsatte av konkav. bue, lik ein rilleankeGullsmedverktøy, metallkloss med utfreste spor fra den ene enden til den andre. Halvrunde, trekantformet eller kone, brukes til å slå opp tilsvarende former på platemateriale.. Stempelet har ein eksentrisk rørsle som bukkar opp materialet.

                                         

 

Migrated