Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Ordliste

À

à jour

En fatning som er gjennombrutt. Brukes mye om fatninger i platemateriale med utsaget mønster på undersiden.

à jour-saging

Betegner utsagingen av mønster på undersiden av fatninger i plater. Sagbladet føres gjennom et boret hull før det festes i sagstillingen.

A

advers

Forsiden av en mynt eller medalje. Avers er også brukt. Motsatt: revers.

agat

Steinart som består av kiselsyremineraler. Fargen er oftest nokså svak og skifter fra gråhvitt til lilla og rødbrunt.

akantus

Gresk, torneplante. Bladformet ornament fra gammel gresk tid. Var blant de mest populære motivene i norsk kunsthåndverk på slutten av 1600-tallet og på 1700-tallet.

akvamanile

Vannkanne til kirkelig bruk (håndvask) i middelalderen.

akvamarin

Edelstein som tilhører beryllgruppen. Latinsk aqua - vann og marin - som gjelder havet, egentlig havvann.

alabast

Opalkalkstein.

allegori

Lignelse, en fortelling som er billedlig framstilt.

alpakka

Se nysølv.

alterkalk

Drikkebeger brukt i liturgisk sammenheng til utdeling av altervin under nattverd i kirken (sakrament). Kalken hører til på alteret. Har gjerne en stett. Se også cupa (selve begeret) og nodus (håndgrep på stetten).

amalgam

Blanding. Brukes om en legering som inneholder kvikksølv.

amber, ambré

Engelsk og fransk for rav.

ambolt

stål-underlag ved smiing

anke

Gullsmedverktøy, metallkloss med fordypninger til å slå opp hule halvkuler i. Se rilleanke.

anode

er + polen som fører strøm igjennom elektrolytten. Ofte er den i det samme metallet som skal felles på smykket.

ansvarsmerke

Merket som viser hvem som garanterer for smykkets ekthet. Gjerne gullsmedens personlige merke.

antikken

Den greske og romerske kulturperioden. Ble populær igjen i renessansen.

arabesk

1. Sammenslynget ornament. 2. Båndornament, flateornament med arabisk mønster, stiliserte planter og lignende.

Arbeidsmiljøloven

lov som skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.[1]

arkaisk

Gammeldags, særlig brukt om eldre gresk kunst før 500 f.Kr.

Art and Craft

Engelsk bevegelse for bedre brukskunst i 1875–1890.

art nouveau

Den franske varianten av jugendstil på slutten av 1800-tallet. Betyr den nye kunsten, uttales [art novå].

asymmetri

Ulike former på hver side av en midtlinje. Se symmetri.

automatkjørner

fjærbelastet verktøy som setter automatisk styremerker for bor

B

barokk

Stilepoke på 1600- og 1700-tallet. Ludvig 14.s stil.

barokkperle

Perle med uregelmessig form.

base, basisk

Kjemisk uttrykk for stoffer med pH-verdi over 7. Det motsatte av syre.

basrelieff

Lavt relieff.

Bauhaus

Kunstskole i Weimar, Tyskland mellom 1919 og 1933, flyttet da til USA. Funksjonalistisk stil.

bekkule

skål fylt med bek, til å feste arbeidsstykke ved siselering, fatting og gravering

bergkrystall

Stein, gjennomskinnelig krystallisert kiselsyre eller kvarts. Kan ha ulike farger, men er oftest fargeløs eller hvit.

bernstein

Tysk for rav.

bijouteri

Uekte, forgylte småvarer. Samlebegrep for smykker i uedle metaller. Uttales [bisjuteri].

bindtråd

Tynn jerntråd som brukes til oppbinding av gjenstander som skal loddes.

blanken

plateemnet som er sagd ut

blodjaspis

Stein, heliotrop. Engelsk: bloodstone.

blodstein

Stein, hematitt, jernglans, jernoksid.

Boraks

dinatriumtetraborat, er et fargeløst mineral som løser metalloksider. Burkes til å rense flytende metaller

boulearbeid

Innlegg av metall, skilpaddeskall eller tre i møbler.

boulenål

Sikkerhetsnål fra nordeuropeisk bronsealder og jernalder, bøyle og nål hver for seg uten spenn. Brukt til å holde sammen kapper, sjal og lignende. Se også fibula.

brakteat

Mynt fra folkevandringstiden, også brukt som hengesmykke med påloddet hempe. Tynn plate med mønsterpreg fra en side. Stampet, det vil si slått ned på en form.

Brettfilene

hovedfilene til gullsmeden, mellom 6`og 8`og i hugging 0 til 6

brokade

Tungt tekstil av silke med innvevde gull- og sølvtråder i mønster.

Brosje

Fransk. Damenål, brystnål. Engelsk: brooch.

bruskverk

Barokkornament med brusklignende former som øreform, C-form og S-form.

buesnirkel

Keltisk ornament.

bukke

bøye tråd og plate

bysantisk stil

Betegnelse på stil knyttet til det østromerske keiserriket, dvs. perioden fra Vestromerrikets undergang i 476 til tyrkerne erobret Konstantinopel i 1453.

bølgeranke

Planteornament.

Båndslyng / bandslyng

Dekorativt mønster.

C

cabochon

Fransk, uttales [kabosjång]. Slipeform for smykkesteiner, glatte og halvrunde. Steinene kan ha både rund og oval form.

cacholong

Perlemoropal, en melkehvit opal med gullig eller rødlig tone. Er gjort uklar ved svak oppvarming.

CAD

Computer Aided Design, er betegnelsen på 3d tegninger som kan produseres ved hjelp av en CNC maskin

CAM

computer aided manufacturing, er betegnelsen på bruken av en CNC maskin

celleemalje

Teknikk der emaljen fylles i celler av metalltråd festet til et underlag. Teknikken kalles også for cloisonné.

celt

Keltisk øks støpt med hulrom for skaft. Støpeteknikken er gjerne cire perdue.

certosamosaikk

Elfenbeinsinnlegg i ibenholt.

champlevé

Se gruveemalje.

charms

Små figurer, bokstaver eller tall til å henge i armbånd. Kan være nøyaktige miniatyrer av fisk, dyr, biler, nøkler osv.

cire perdue

Fransk, uttales [sir perdy]. Metode for bronsestøp der figuren modelleres i voks over en leirkjerne og dekkes med en støpekappe av fin sand. Deretter smeltes voksen ut av den flytende bronsen.

clipeus

Skjoldformet felt.

cloisonné

Se celleemalje. Fransk, uttales [kloasoné].

CNC

Computer numerical control, datamaskinbasert numerisk styring. Maskiner som datastyres og brukes i produksjon av produkter

color simplex

Antikk fargeskala med svart, hvitt, rødt og gult.

CT., ct.

Forkortelse for engelsk carat, norsk karat. Vektbetegnelse for 0,2 gram, brukes om edelsteiner. Smykker blir gjerne inngravert med vekten av diamantene, f.eks. 0,5 ct. Har navn etter frøene til johannesbrødfrukten.

cyanid

Cyanid er et anion med kjemisk betegnelse CN. Ekstremt giftig, danner blåsyregass i kontakt med syrer.

D

damaskering

Ornamentering med innlegg av mønster i jern og stål, ofte på klingen til sverd.

datablad

se produkt-/ sikkerhets datablad.

demant

Paljett med fasetter, brukes i filigran. Eldre betegnelse for diamant.

diadem

Gresk, panne- eller hårsmykke i stoff eller metall. Se også tiara.

diagonal

Linje mellom motsatte hjørner i en firkantet form. De to diagonalene i formen krysser hverandre i sentrum.

diagram

Skjematisk grunnsnitt.

diamantsnitt

Ornament med knapper som slipte steiner.

disk

Se patene.

dorisk søyle

Gresk søyle der søyleskaftet har 20 skarpkantede kannelyrer og entase (lett svulmende form) uten base, mens søylehodet består av pute og abakus (firkantet plate) under arkitraven (hovedbjelken som hviler på toppen).

driving

Uthamring eller punsling fra innsiden av dekorfelter eller former på korpusarbeider. Se også snerring

dublé

Gull som er sveiset eller loddet på uedelt metall og utvalset til platemateriale. Gullbelegget blir om lag 3/100 mm tykt. Ofte brukt på armbånd og klokker.

dynamisk

Som gjelder bevegelse i form og aktivitet, motsatt av statisk/stillestående.

E

elektrolysebad

løsning av elektrolytt som gir et strømførende bad. Forsølving er et elektrolytisk bad

ellipse

Ovalt legeme.

É

émail à jour

Emaljeteknikk, se vindusemalje.

E

emalje

Belegg av glassering (pulver som brennes til glass) i ulike former, opak eller transparent.

emblem

Merke, symbol.

emerald

Engelsk for smaragd.

en face

Fransk for sett forfra, uttales [angfas]. Brukes om for eksempel myntportrett. Se også profil (fra siden).

engelskrødt

Jernoksid. Murstein er røde fordi leiren inneholder jernoksid.

estetikk

Læren om det skjønne.

etruskisk tid

Høykunstnerisk epoke i oldtiden, etruskerne var en folkestamme i Nord-Italia 700–100 f.Kr.

evangelistsymboler

Fire symboler knyttet til evangelistene: Matteus = engel, Markus = løve, Lukas = okse, Johannes = ørn. Ofte brukt i middelalderen og i kirkekunsten.

F

fasett

Liten flate som står i vinkel med andre kanter, brukes i forbindelse med steinsliping.

festong

Romersk, bånd, blomster, blad, frukt i hengende bueform satt sammen til girlander.

fibula

Bøylenål, stor sikkerhetsnål med fjærspenning til å holde sammen kapper, sjal og lignende.

Filigran

Filigran eller “viraverk” som våre forfedre sa, er satt sammen av to latinske ledd. Filium som betyr tråd og granum som betyr korn. Et filigransarbeid består av mange små deler som er loddet sammen til en helhet.

filigreker

En som jobber med filigranteknikker. I Norge er det gjerne det tradisjonelle bunadsølvet vi forbinder med filigransarbeid. Teknikken stammer tilbake til antikken og er mye brukt i indiske og greske arbeider.

filnagel

En utbyttbar trekloss som er festet i buen på arbeidsbenken. Brukes til å støtte arbeidet under filing og saging.

finhetsstempel

viser smykkets innhold av edle metaller i 1/1000 eller i karat

flamboyant

Flammestil fra sengotikken.

Flussyre

Flussyre, vannløsning av hydrogenfluorid. Brukes til etsing av glass og emalje og silikater. En bestanddel i flussmiddel

forløp

smale ned enden av en bolt eller tråd med fil eller valse for å få bolt/tråd inn i trekkjernet

forsølving

Uedle metaller som er påført et lag med sølv gjennom en galvanisk (elektrokjemisk) prosess. Tykkelsen på sølvlaget er mindre enn kravet for å kunne kalles sølvplett, det vil si under 40 grams forsølving.

frontal

Sett forfra. Om portretter på mynter brukes gjerne en face.

G

gehaltstempel

viser smykkets innhold av edelt metall i 1/1000 eller karat

gemme

Edelstein, ofte gravert som i segl og signet.

glorie

Lyskrets om hodet på en hellig person. Kalles også for nimbus. Mandorla er en mandelformet glorie.

glødehud

skjolder av oksidert kobber som metallet legeres med

grain

Engelsk vektenhet. 1 grain = 1/4 karat.

granulering

Teknikk, smelting av små metallkorn (kuler).

gruveemalje

Champlevé, en emaljeteknikk der emaljen legges i gruver i metallet, det vil si spor og groper.

gullsmed

En som jobber med juvelerteknikker. Smykker, fatninger og små mekanismer i alle edle metaller.

gullsmedplett

Kvalitetsstandard som krever minst 60 gram forsølving, og der undermetallet må være nysølv (alpakka) med minimum 12 % nikkel. Kopper og messing er ikke tillatt som undermetall. Det samme undermetallet skal benyttes på alle delene av et korpusarbeid. Det kreves også hardlodding.

H

harmonere

Stemme sammen, at delene i et smykke er avbalansert og virker sammen som en helhet.

heliotrop

Stein, blodjaspis (grønn kalsedon).

hematitt

Blodstein (jernglans, jernoksid).

hjortetakk

Gevir av hjortedyr, brukt i hjortetakksalt eller hornsalt.

HMS

Forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Grunnprinsippene i Arbeidsmiljøloven for å sikre trygge og miljøvenlige arbeidsforhold.

hugging

betegnelse på filens grovhet

hulkil

Halvsirkelformet eller kvartsirkelformet fordypet renne. Betegner formen på verktøy til hugging og gravering.

I

ildfast

Brukes om stoffer som ikke brenner, smelter eller fordamper.

iltningsmidler

Oksideringsmidler.

imitasjon

Etterligning.

inch

Engelsk for tomme, 1 tomme = 2,54 cm.

induksjon

elektromagnetisk spenning som raskt varmer metaller ved at det dannes friksjons blant molekylene

inkrustering

Se tausjering.

insignier, insignium

Smykkede verdighetstegn, for eksempel kongekrone, bispestav, våpenskjold, ordførerkjede og ordensdekorasjoner.

intaglio

Fordypet, brukes om figur som er skåret ned i steinen.

intarsia

Innleggsarbeid, dekupørarbeid. Brukes om materialer som legges ned i spor i et annet materiale, enten det er tre, metall eller noe annet.

investment

et keramisk produkt som metaller støpes i, også kalt støpegips

irr / eir

Et grønt belegg som danner seg på kopper eller kopperlegeringer som er utsatt for luft.

J

jade

Stein, gjennomskinnelig lysegrønt eller hvitt mineral. Nefritt, jadeitt.

jardiniere

Fransk for gartner, uttales [sjardiniær]. Blomsterskål, som regel med oval fasong.

jaspar

Engelsk for jaspis.

jaspis

Stein, ugjennomskinnelig kvarts, rød, grønn, gul eller brun.

jonisk søyle

Gresk søyle der søyleskaftet er lengre og slankere enn på en dorisk søyle. Har 24 kannelyrer med butte kanter, puteformet base og kapitel med perlesnor, eggstav og volutter.

jugendstil

Tysk for ung, ungdom. Den første reaksjonen mot stilblandingen på 1800-tallet, og det første forsøket på å skape en stil som uttrykte den nye og moderne materielle kulturen på slutten av det 19. århundre. Tyske varianten for den franske art nouveau.

juvelerfiler

Små filer mellom 7 og 10 cm

K

kaldemalje

Lakkering på metall, imitasjon av egentlig emalje.

kalk

Brukes om beger, for eksempel en alterkalk.

kalkere

Tegne på gjennomsiktig papir (kalkerpapir) som er lagt over originalen.

kalkulasjon

Prisutregning, matematiske beregninger av kostnader og salgspris.

kalsedon

Et mineral (SiO2 – karneol, onyks osv.) som finnes i flere farger, grå brun, rød, grønn og blå.

kamé

Perlemor eller onyks med ulike farger lagdelt utskåret slik at figur eller mønster står i kontrast til bakgrunnen og opphøyd i forhold til den. Ofte portretter av kvinnefigurer.

kandelaber

Flerarmet lysestake.

kantaros

Gresk, beger med to hanker.

karabin

Fjærhake. En karabinlås har en fjærhake som må presses ned for å åpnes.

karat

Gullgehalt, 24 K = 1000/1000, 18 K = 750, 14 K = 585, 9 K = 333.

karat (vekt)

Vektenhet, engelsk carat (ct.) 1 karat = 0,2 gram.

kartusj

Dekorativt ornament, metallisk form.

karveskurd

Treskjæringsmønster.

katode

er - polen som strømmen i elektrolutten går til, altså smykket

kautsjuk

Gummi elasticum, stoff som utvinnes av safter fra flere tropiske vekster. Kan også framstilles kunstig. Brukes blant annet i armbånd.

klassisisme

Fransk louis-seize [luisæs], stilen under den franske kongen Ludvig 16., inspirert av antikken.

klausul

Forbehold eller vilkår i en avtale, f.eks. et designoppdrag.

knope

Forme en plate dobbeltkrum, f.eks. til en halvkule

kolleksjon

Sammenstilling av flere arbeider, et utvalg av varer. Betegner både om en serie varer med samme grunndesign, og om hele utvalget som framstilles av produsenten eller vises fram i butikken.

kolonne

Søylerekke. Brukes om cellene under hverandre i et regneark, sammen danner de en slags søyle.

konisk

Kjegleformet. En konet form er spissere (mindre diameter) i den ene enden enn i den andre.

konkav

Hulrom der flatene krummer innover, satt sammen av ordene kon (sammen) og kavus (hul, som i engelsk cave = hule).

konkylie

Skallet på bløtdyrene.

kontur

Omriss.

konveks

Opphøyd, hvelvet, brukes om overflate og er det motsatte av konkav.

kopperstikk, kobberstikk

Avtrykk av kopperplate med innrisset tegnemønster (kaldnålsarbeid).

korntang

Verktøy, pinsett.

krabbe

1. Bladmotiv på gotisk skulptur eller bygningsdel. 2. Del av fatning på smykke eller ring.

krokus

Jernoksid.

krusifiks

Plastisk framstilling av Kristus på korset.

krympe

Gi en gjenstand for stor gløding slik at den holder på å smelte. Overflaten på metallet begynner å trekke seg sammen og blir ujevn.

kvillajabark / kvillajabork

Barken av et chilensk tre av rosefamilien (Quillaja saponoria). Utkokt brukes den til vasking (kratsevann).

L

lakmus

fargestoff som benyttes i kjemien som indikator ved syre–base-anaslyse

legering

en blanding av forskjellige metaller for å få ønskede egenskaper ved metallene.

lueforgylling

Brennforgylling.

lustre

Dekorasjon med gjennomsiktig overtrekk av metall.

M

mandorla

Mandelformet glorie.

medaljong

1. Stor medalje som hengesmykke. 2. Rund, innrammet flate med malerisk eller plastisk dekorasjon. 3. Innrammet eller polstret overflate på stolrygg. 4. Beholder med hengslet lokk (glass) for oppbevaring av portrett, hårlokk eller lignende.

millefiori

Italiensk, tusen blomster. Flerfarget glass med blomsterlignende mønster. Lages gjerne ved å smelte sammen mange glasstaver i ulike farger, for så å skjære av et tverrsnitt.

modellere

Forme.

Mohs

er en skala for å måle materialers hardhet, eller ripefasthet

monogram

Sammenslyngede bokstaver, gjerne initialene (forbokstavene) i et navn.

mothold

underlag av stål som er tilpasset formen som smis eller planeres

N

nature morte

Stilleben, av tysk still leben. En oppstilling av døde ting, ofte med et innslag av et dødt dyr eller råtnende frukt. Populært motiv i malerier.

Nautiluspokal

Pokal der hoveddelen består av det perlemoraktige spiraldreide skallet av nautiler, en art blekksprut.

niello

Tulaemalje, en svart svovelholdig metallmasse (sølv, kobber, bly) som legges som emalje i forsiringer eller gruver (nedfelte mønstre i metallet) og brennes.

nimbus

Lysglorie, se glorie.

nodus

Latinsk for knute, et ofte vakkert forarbeidet håndgrep mellom cupa og stett (kalk) på et drikkebeger.

not

Høvlet rille i en kant av et bord eller en planke med motstående fjær på den andre kanten.

nymfe

I gresk mytologi et kvinnelig vesen knyttet til naturen (et berg, en kilde, et tre).

nysølv

Uedelt metall som ligner på sølv, gjerne brukt i sølvplett. En kobberlegering av 45-80 % kobber, 10-35 % sink og 5-45 % nikkel. Den kan også være tilsatt aluminium. Nysølv som brukes til gullsmedplett, må ha minimum 12 % nikkel. Nikkel er for øvrig allergifremkallende. Nysølv kalles også for alpakka.

Nålfiler

Små filer mellom 16 og 20 cm

O

obelisk

Frittstående pilar med pyramideformet topp og firkantet form, kjent fra Egypt og klassisk tid. Brukes også om en grovt tilhugget stein båret av figuren Obelix i tegneserien Asterix.

obsidian

En glassaktig, vulkansk bergart, svart, mørkebrun eller grønnaktig.

oksider

kjemisk forbindelse mellom oksygen og grunnstoffer. I legeringer reagerer gjerne kobberet sterkes med oksygen og danner en hardt, mørkt hinne over metallet

oksidere

Behandle metall med en svovelforbindelse slik at det blir mørkere, se oksider.

onyks

En variant av kalsedon, består av mørkere og lysere lag (svart, brunt og hvitt), ofte brukt til kameer. Tåler ikke varme eller syre. Skjør og må behandles forsiktig når den tas ut av fatningen.

opak

Ugjennomsiktig, det motsatte av transparent. Brukes til å beskrive emalje og steiner.

opal

Mineral, halvt gjennomskinnelig (stein, emalje). Må behandles svært forsiktig. Tåler verken varme eller syre i noen som helst grad. Skal avtørres med sprit. Må aldri dyppes i varmt forgyllingsbad, da vil steinen lett springe.

Opplæringslova

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

ornament

Dekor som kan være plastisk, gravert eller malt. Kalles også forsiring.

P

palje

Oppklipt stykke av slaglodd.

paljett

Demant, lite, firkantet sølvstykke med blankstukket fasett. Blir brukt til pynt på filigransarbeider.

patene

Latinsk, fat eller tallerken brukt ved utdeling av nattverdsbrødet. Ofte lagt på kalken som lokk. Kalles også for disk.

patina

Farge eller oksidering som metaller og tre får ved påvirkning av luft, som i tidens patina eller patinert.

pentagram

Femtakket stjerne.

perspektiv

Gjengivelse av en gjenstand i riktig størrelse i forhold til avstand og synsvinkel.

pilar

Også kalt pille. Muret frittstående støtte eller søyle.

polygon

Mangekantet.

presser

Maskiner som brukes til større produksjoner, som oftes sparkepresser og hydrauliske presser med utskiftbare kappe- eller stanseverktøy. De er til å prege og kappe ut for eksempel bestikk, pint, små knapper eller deler til lysestaker og tekanner.

Produktdatablad

Et skriv som beskriver et produkt, hvordan det skal oppbevares og farer tilknyttet produktet. Databladet skal også beskrive førstehjelp-tiltak ved kontakt med produktet. Fra og med 2015 heter det sikkerhetsdatablad!

profan

Verdslig, i motsetning til religiøs.

prøvestein

en sote stein som smykket gnis mot for å etterlate en metallstripe. Denne testes med syrer for å bestemme metallets finhet

Prøvevann

syrer i forskjellige konsentrasjoner for å fastslå metallets finhet

psykososiale

en fellesbetegnelse på forhold som angår sosiale forhold av psykologisk betydning

PT

Forkortelse for platina på stemplede ting.

Q

quillajabark / quillajabork

Se kvillajabark.

R

radial

Stråleformet.

Raffinering

Gjenvinning av metaller gjennom mekaniske, kjemiske og elektrolytiske prosesser til rent finmetall som benyttes igjen.

rapport

Gjentakelse av ornament i et mønster.

rekylen

tilbakeslag, f.eks. ved hamring

relieff

Bilde eller ornament i opphøyet arbeid på flat bakgrunn.

relikvie

Latinsk for levning, rest. Betegner de bevarte legemsdelene eller gjenstandene til en helgen. Hadde særlig stor betydning i den religiøse tradisjonen i middelalderen, brukes fremdeles i den katolske kirken. Ble oppbevart i egne relikvieskrin.

renovering

Etterfiling av loddinger og støpte overflater før smergling. Brukes også om restaurering, reparering av noe gammelt.

revers

Baksiden av en mynt eller medalje. Motsatt: advers.

revière

Collier med innfattede steiner helt rundt.

Riffelfiler

små filer beregnet til å komme til på trange og vanskelige steder.

rilleanke

Gullsmedverktøy, metallkloss med utfreste spor fra den ene enden til den andre. Halvrunde, trekantformet eller kone, brukes til å slå opp tilsvarende former på platemateriale.

ringdor

Rund konisk stang av jern eller stål. Det fins også firkantede, åttekantede og ovale dorer.

rocaille

Muslingformet, ornament mye brukt i rokokko, derav navnet på stilepoken. Uttales [råkai].

rokokko

Fransk stilart på 1700-tallet (Ludvig 15.). Oppkalt etter muslingskjellet, fransk rocaille.

romansk stil

Rundbuestil. Geometriske grunnformer.

rondell

rundt stykke av blikk. Emne til skåler, boller, halvkuler mm

rondist

Randen på en edelstein, skillet mellom overdel og underdel.

rosett

Mangebladet blomst, brukes som ornament.

S

sagbue

En buesag beregnet til å spenne tynne sagblader

Sagfjøl

Et brett med spor beregnet til å legge an emnet som skal sages. Som regel en enkel plankebit festet med en skrutvinge på arbeidsbenken

sagstilling

En buesag beregnet til å spenne tynne sagblader

sakral

Hellig, det motsatte av profan.

sardonyks

Stein, kalsedon med et lag i hvite, røde eller gule farger.

sarg

Underdelen i en karmuseringsfatning eller annen fatning. Kalles også ofte for sarie.

signet

Segl eller lakkstempel, ofte som ring (signetring) med gravert signet i metall eller steinonyks (blodstein).

Sikkerhetsdatablad

Et skriv som beskriver et produkt, hvordan det skal oppbevares og farer tilknyttet produktet. Databladet skal også beskrive førstehjelp-tiltak ved kontakt med produktet.

silverplated

Forsølving som ikke tilfredsstiller de norske kravene til sølvplett (minimum 40 grams forsølving). Varer stemplet Silverplated, Sheffield og EPNS har som oftest et sølvbelegg som bare er 1/10 av tykkelsen på norskprodusert sølvplett. Bruk av slike varer i kontakt med mat kan medføre tungmetallforgiftning. Se sølvplett, forsølving.

similistein

Klar glasstein, oftest med folie på baksiden.

siselering

Dekorering av metallarbeid med punsel og hammer.

sjablong

Plate som er laget etter den formen som skal framstilles, oftest gjennombrutt for å mangfoldiggjøre en dekorasjon. Brukes også om mal.

sjarner

Metallrør, hengsel, bevegelig mellomledd

Skroder

Avkapp og filstøv som oppstår under smykkelaging. Rene skroder kan smeltes om til nye plate- og trådemner, mens filstøv og skroder med slaglodd, sendes til raffinering.

slaglodd

legering med lavere smelteområde enn smykkemetallet, fester smykkedelene sammen

snerring

Utbukking av korpus for siselering med snerrejern/-verktøy. Se også driving

strass

Klar glasstein.

stuke

betegnelse på å pakke metallet sammen

støpeløp

kanal/innløp for metallet for å fylle støpemodellene

stålpunsler

et jern som brukes i kombinasjon med en hammer til å forme metallet. Ofte en stålbolt som er polert på en kortside

symbol

Bilde, figur eller lignende som har en dypere mening.

symmetri

Riktig innbyrdes forhold, den ene siden er et speilbilde av den andre.

sølvplett

Forsølvet vare av uedelt metall som for eksempel nysølv. Det ytre laget av rent sølv skal ha en viss minimumstykkelse. 40 grams forsølving betyr for bestikk at varen er påført minst 1,67 gram sølv per dm2, tilsvarende en tykkelse på 15,9 um. Korpusvarer skal være påført minst 1,07 gram sølv per dm2. På bestikkvarer bygger det på at 40 gram sølv er brukt til å forsølve 12 spiseskjeer og 12 spisegafler (24 deler). Tykkelsen på varer stemplet Silverplated, Sheffield og EPNS er som regel kun 1/10 av den norske standarden for sølvplett. Se silverplated.

Sølvsmed

Også kalt korpusmaker jobber med større varer i sølv, som fat, lysestaker og bestikk.

T

tausjering

Innlegging av ornamenter av mykt metall (sølv eller gull) i et hardere metall, for eksempel stål.

terrakotta

Brente, uglasserte leirvarer.

tiara

Opprinnelig pavekrone, men betegner også ornamenterte kroner brukt av kvinner i formelle anledninger, gjerne innlagt med edelsteiner. Tiara og diadem blir ofte brukt om hverandre.

Toledoarbeid

tausjering; navnet på en spansk by.

torso

Kropp uten lemmer (armer og bein).

trambulering

Teknikk for gravering som utføres ved å bevege håndleddet vekselvis til høyre og venstre og vrikke stikkelen bortover metallet. Teknikken er brukt til å markere skygge i enkelte monogrammer og i skrift.

translucent

Gjennomskinnelig.

Trippel

slipemiddel, slemmet brent kiselsyre som tidligere ble kjøpt fra Tripolis i Libya, derav navnet.

tulaemalje

Se niello.

U

urne

Kar med vid åpning. Brukes også om krukker, gjerne i forbindelse med kremering.

V

velkomst

Stor laugspokal.

verneutstyr

Utstyr som beskytter kropsdeler mot slag, kjemikalier og varme. Hjelm, vernebriller, skinnforkle, øreklokker mm

versaler / versalar

Store trykkbokstaver.

vignett

En dekorativ, kunstnerisk utformet innledning eller avslutning av et avsnitt i bokkunsten.

vindusemalje

Teknikk der emaljen fylles i celler av metalltråder uten bunn, slik at emaljen blir gjennomskinnelig. Under arbeidet kan trådskjelettet være festet til en plate som deretter fjernes etter brenning. Teknikken kalles også for émail à jour.

virvelrosett / kvervelrosett

Dynamisk formet ornament.

vokstre

voksmodeller av smykker som er smeltet på en voksstamme for støp

volutt

Spiralform på kapiteler. Se jonisk søyle.

vulkanisere

prosess der varme og trykk gjør flere lag vulkaniserings-materiale til en homogen blokk

Z

zodiak, zodiakus

Dyrekretsen, fellesnavn for de tolv stjernebildene.

Ø

ølbolle

Drikkekar. Trøysa er avlang og har tut, mens kjenge har krumme håndtak formet som et dyrehode.

øsken

små metallringer laget av tråd

Å

åttetallssikring

Den vanlige sikringen på en kasselås for armbånd eller halskjede. En avlang bindering som klemmes sammen på langsidene slik at den ser ut som et 8-tall.

Migrated