Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Komposisjon

 

En god komposisjon skaper helhet. Komposisjonen setter opp motiv og utsnitt slik at produktet, enten det er en tegning eller et smykke, oppleves naturlig og selvsagt. Målet er å komme fram til en vakker form, oppfylle en funksjon eller å formidle tema eller følelser. Tegning og maling styrker forståelsen av hvordan en vellykket og balansert komposisjon integrerer visuelle elementer, materialer og produksjonsteknikker.

 

1) Stilleben og utsnitt

Linjene i en komposisjon brukes til å lede blikket. En fin øvelse er å arrangere stilleben (av tysk still og leben, engelsk still life). Som regel tegnes de noe ovenfra. Gjenstandene arrangeres slik at de overlapper hverandre. Skråstilte gjenstander eller krumme overflater skaper sirkelbevegelser som leder blikket tilbake igjen. Ubrutte, rette linjer fører blikket ubevisst ut av bildet. Det samme prinsippet gjelder også for smykker og korpus. Konturene på gjenstanden rammer inn motivet, mens linjene brukes til å uttrykke bevegelse eller stillstand.

Synsvinkelen forsterker eller eliminerer buene. Sett ovenfra har toppen og bunnen på et vannglass tydelige ellipser, mens de fra siden er rette. Når en beveger seg rundt oppstillingen, endrer størrelsen på objektene seg i forhold til hverandre. Legg merke til hvordan lys og skygge forandrer karakter, det vil si i hvilken grad de oppfattes som myke/harde, varme/kalde og nære/fjerne. Det igjen påvirker hvordan gjenstandene oppfattes. Lysere skygger gir mykere overganger enn de mørke og harde.

Lag flere tegninger. Bruk to L-formede papirbiter mot hverandre til å lage ulike utsnitt. Da forsvinner hovedmotivet. I stedet oppstår det andre former.

 

2) Geometrisk struktur

Anheng kan lages innenfor et rektangulært format. Et stående er mer dynamisk enn et liggende.

1. Del høyden i tre deler.

2. Del bredden i to halvdeler

3. Trekk diagonaler i alle mulige firkanter.

4. Bruk en passer for å lage buer som tangerer en eller flere av diagonalene og delingslinjene.

5. Elementer som fatninger og nivåforskjeller plasseres langs linjene og buene.

På samme måte kan et rundt format deles inn med det gylne snitt, tredelinger og nye buer.

 

3) Konstruksjon av det gylne snittet

Du kan selv konstruere det gylne snittet:

1. Tegn et kvadrat midt på en grunnlinje.

2. Del kvadratet i to like, stående rektangler.

3. I det ene trekkes en diagonal fra det nederste midtpunktet til det øvre, ytre hjørnet.

4. Sett passeren i midtpunktet og roter ned enden på diagonalen fra det øvre hjørnet ned til grunnlinjen.

5. I punktet der buen krysser grunnlinjen, lages en normal like høy som kvadratet.

6. Trekk de horisontale linjene fra kvadratet til normalen. Det skal skape et tredje stående rektangel.

7. Forholdet mellom bredde og høyde i det nye rektanglet tilsvarer det gylne snittet.

8. Det gjør også forholdet mellom høyden og den samlede grunnlinjen til kvadratet og det nye rektanglet.

9. Konstruerer et nytt rektangel på den andre siden av kvadratet. Det gir et tredelt panel. Det opprinnelige kvadratet i midten er bredest. 

Migrated