Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Praktiske oppgaver

Foto: © Marit Kvaale

En del av hverdagen til gullsmeden er å tolke og utføre arbeider ut ifra arbeidstegninger. Andre ganger skal gullsmeden komme frem til et design ut ifra stikkor og temaer. Her finner du forskjellige tekniske og kreative oppgaver du kan bruke

Oppgavene som ligger på disse sidene varierer noe i oppsett og layout, men følger en felles standard med hensyn til kompetansemål og krav til dokumentasjon. Vær fri til å bruke og redigere dem som det passer undervisningen.

Migrated