Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Om fagportalen

Dette er Gaidaros forlags fagportal for digitale læremidler. For å få tilgang til ditt fag må du opprette konto, se på toppen av denne siden, og angi registreringskode i tillegg til valgfritt brukernavn. Skoler som skal bruke læremiddelet kan kontakte oss på post@gaidaros.no og få tilsendt registreringskoder. Skolen/læreren deler ut registreringskode til elevene.

Migrated