Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • velge, tilpasse og bruke verktøy, materialer og teknikker på en håndverksmessig måte
  • betjene verktøy, maskiner og utstyr i eget gullsmedarbeid
 
Migrated