Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Pinsetter

På arbeidsbenken har en gjerne forskjellige typer pinsetter. De brukes til å plukke opp ting med, holde arbeidsstykkene under lodding, og til å plassere og justere små gjenstander med, både deler og paljer.

 

 

 

 

Korntang er en pinsett som brukes ved lodding. Den leveres i stål og i titan. Titan er å foretrekke siden det ikke leder varme eller binder seg til slagloddet.

 

 

 

 

Kobberpinsett er beregnet til å ta arbeidene ut av syrebadet. Jern vil reagere med syrebadet og løse seg opp. Resultatet kan bli rød misfarging på metallet.

 

 

 

 

 

Pinsett beregnet til å holde ringer. Låsefunksjon sørger for at pinsetten holder arbeidet spent fast.

 

 

 

 

 

Pinsett med låsefunksjon er egnet til å holde smykkestener for inspeksjon under lupen. Denne er også praktisk når det er små deler som skal loddes sammen.

 

 

 

 

 

Pinsett med skål gjør det lettere å holde perler.

 

Migrated