Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Grunnleggende håndverktøy

Det meste av gullsmedens arbeid gjøres med håndverktøy på arbeidsbenken. Derfor blir både verktøyet og oppsettet på arbeidsbenken personlig. 

Knipetenger, filer og hammere er typiske håndverktøy. Disse krever vedlikehold og vern, men også spesialtilpassing til sitt bruk ved forming, polering eller matting av bruksflatene. Tiden du bruker på å tilpasse for eksempel tenger gjør dem uerstattelige, og du vil erfare at nettopp ditt verktøy føles riktig i hendene dine. En annens verktøy vil føles fremmed. 

Migrated