Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Tegne- og måleverktøy

Gullsmeden er avhengig av nøyaktige oppmålinger. Innen metallarbeid er marginene stort sett 1/10 mm. Ved tilpasning av slipte steiner kan det være nødvendig med enda finere marginer. 

 

Verktøy for oppmåling

 

 

Linjaler i stål å foretrekke fremfor en ordinær plastlinjal. Stållinjalen er fleksibel og kan bøyes over et buet emne som skal måles eller merkes opp. Denne linjalen viser mål ned til 1/10 mm.

 

 

 

 

 

 

Fjærmål er et viktig måleverktøy for spesielt korpusmakeren. Den store buede kjeven tillater deg å måle godstykkelsen til en knopet form. Skyvelæret er mer egnet for måling av plate- og trådtykkelser.

 

 

Mikrometer gir mål helt ned til 1/100 mm. Som oftest jobber gullsmeden innenfor 1/10 mm marginer som skyvelæret fint innfrir.

 

 

 

 

 

 

Ringstokken angir størrelsen til en ring. De fleste ringstokkene viser flere nasjonale standarder. For eksempel har USA nummerert målene som må samkjøres med en tabell. I Norge leser vi av ringens indre omkrets, og den vises med symbolet 

 

 

 

Ringmål er samling ringer med indre diameter fra 41 mm til 76 mm. Det er bare å prøve seg frem til en ring som passer fingeren og så lese av målet.

 

 

Armbåndmål brukes til å bestemme lengden på emnet som trengs til et armbånd. 

 

 

 

        

 

 

Skyvelæret er det viktigste måleverktøyet til gullsmeden. Kjeven måler hurtig og presist utvendige dimensjoner på plate og tråd ned til 1/10 mm. De på på motsatt side måler de innvendige dimensjonene. Staven nederst brukes til å måle dybden. Skyvelær kommer i analoge og digitale utgaver. Det digitale vil kunne måle ned til 1/100 mm. Dersom du sliper nebbet spisst, er skyvelæret også et fint verktøy til oppmerkning.

 

Se etter hvor første tall på den justerbare kjeven treffer rent på linjalen til skyvelæret. Det tallet viser 1/10 mm. Bilde viser 81,55mm

 

 

 

Verktøy for oppmerking

 

 

 

 

 

Stikkpasseren brukes både til konstruksjon av buer og vinkler og som et oppmerkingsverktøy. Beina kan stilles inn i ønsket mål for å merke av avstanden til for eksempel fatninger og kantlinjer langs en plate. Stikkpasseren er et typisk verktøy som har like mange bruksområder som det fantasien tillater.

 

 

 

 

 

 

Ansatsvinkelen har sin primærfunksjon i oppmerkingen av vinkelrette (90º) vinkler og kontroll av vinkelrette hjørner.

 

 

 

 

 

 

 

Rissenålen brukes som en ordinær blyant/penn ved oppmerking ved å sette en riss i metallet. Av praktiske grunner kan spissen enkelt byttes ut ved behov.

 

 

 

 

 

 

 

Automatkjørnerfjærbelastet verktøy som setter automatisk styremerker for bor brukes til å punsle et merke før boring. Spissen trykkes ned mot arbeidsstykket. Et slag mot enden gir et lite merke i metallet. Det er nok til å gi feste for boret mot den glatte overflata. Det forhindrer boret i å vandre rundt og skape stygge merker. Om boret presses ned samtidig som det sklir unna, kan det også knekke.

 

 
Migrated