Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Smergelpapir

En gullsmed har bruk for smergelpapir i pussearbeidet. Smergelpapir er papir eller tekstil som er pålimt smergelsand i forskjellig finheter. 

Forskjellen på sandpapir og smergelpapir er mineralene som brukes til slipemiddel. Smergelpapir er i hovedsak korund og det er i samme steingruppe som rubin og safir og har hardhet 9 på Mohser en skala for å måle materialers hardhet, eller ripefasthet' skala. Stein som blir brukt til smergel har ikke god nok kvalitet til å bli smykkestein, men egner seg godt som slipemiddel. Andre slipemidler kan være aluminiumsoksid og silikon. Smergelstikke er en pinne med pålimt smergelpapir. De kommer i flere fasonger og med forskjellig grovheter. Man kan kjøpe smergelstikker eller lage de selv.

 

               

Smergelpapir og smergelstikker

Smergelpapir har forskjellige grovhetsgrad. Ikke alle leverandørene bruker samme system, men de fleste viser grovheten med et nummer. Dette har med størrelsen på kornene til papiret å gjøre, og hvor mange korn det er på en kvadratcentimeter. Står det 1000, er det 1000 korn per kvadratcentimeter. Grovhet 100 er et grovt smergelpapir, mens grovhet 1200 er et fint smergelpapir. Andre leverandører kan for eksempel bruke 4-2-1-0-2/0-3/0 til 6/0. Da er 4 grovt og 6/0 fint.

 

Migrated