Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Filer

Filer brukes til å tilpasse deler, justere etter saging eller for å fjerne overskuddsmateriale. Derfor har de fleste gullsmedene mange og varierte filer.

Filene fås i forskjellige grovheter. Det groveste er nr. 0, mens de finere filene er nr. 5 og 6. Felles for alle er at vi identifiserer dem ut fra hvilken profil og huggingbetegnelse på filens grovhet de har.

Profilen er den formen tverrsnittet til filen har. Med hugging mener vi hvor grovt sporet i filen er. Huggingene kan være diagonale, buede eller kryssende spor som alle peker fremover. De vil da kun fjerne metall i fremoverdraget.

 

 

 

 

 

De vanligste profilene 

Filer kommer i svært mange former og størrelser. Likevel er firkant, trekant, rund og halvrund de filene som benyttes mest.

 

Flat, profilen til ansatsfil   halvrund   barrette    firkant    trekant    rund

 

 

Brettfilenehovedfilene til gullsmeden, mellom 6`og 8`og i hugging 0 til 6 vil være mellom 6` og 8`(1520cm) og har huggningsgrad 0 til 6 der 0 er grov og 6 er fin. Filene kommer uten skaft. De ettermonteres for å være bedre å holde i. Noen foretrekker tradisjonelle treskaft, mens andre foretrekker gummi. 

 

 

 

NålfilerSmå filer mellom 16 og 20 cm og juvelerfilerSmå filer mellom 7 og 10 cm er de minste filene vi bruker. De kommer i flere forskjellige profiler enn brettfilene. Mens nålfilene har huggingsgrad som de store filene, er det vanligere for de minste juvelerfilene å komme i de finere huggingsgradene. Lengden varierer mellom 16 og 20 cm inkludert skaft for nålfilene, og fra 7 til 10 cm inkludert skaft for juvelerfilene.

 
 
Nålfiler er mellom 16 og 20 cm
 
 
Juvelerfiler er mellon 7 og 10 cm
 
 
Riffelfilersmå filer beregnet til å komme til på trange og vanskelige steder. er små filer beregnet til å komme til på trange og vanskelige steder. De er i samme størrelse som nålfiler og finnes i mange varianter. Om du skulle trenge en fil med krum fom, kan du varme opp filen for så å bøye den til selv.
 
 
 
Migrated