Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Skrustikke

Ei god og solid skrustikke er noko ein bør ha på verkstadan. Vel gjerne ei med ambolt i bakkant. 


Skrustikka blir brukt til å halde verktøy som blir utsett for harde slag og andre former for belastning. Skrustikka må vere forsvarleg plassert og godt fastskrudd. Elles kan plata knekke eller ambolten løsne og falle ned.

Migrated