Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Sveisemaskiner

Til å sveise kan ein bruke laserpunkt eller punktsveisemaskin.

Til å sveise metall kan ein bruke ein laserpunkt. Dette er er et fantastisk hjelpemiddel og tas meir og meir i bruk. I staden for å lodde med flammer, bruker maskina ein liten laserstråle til å smelte saman metallet. Maskinene kjem med varierande maks-styrke. Alle gir moglegheit til å justere styrken, samt diameter, lengde og frekvens på strålen.

Laserpunkt

 

Ein kan også bruke ein punktsveisemaskin. Den sender små utladningar med straum igjennom ei nål for å smelte saman metallet. Dette er ei billigare maskin enn laseren, men gjer mykje av det same. Ein kan nytte den til å sette saman gjenstandar før ein loddar dei. Då treng ein ikkje bruke bindetråd eller støtter under loddinga.

Punktsveisemaskin

Migrated