Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Graveringsmaskiner

Ein bruker graveringsmaskin for å risse eller frese inn bokstavar, tal, teikningar og symbol i gjenstandar. 

Det finst både manuelle og digitale graveringsmaskiner.. Kva ein kan gravere vil variere frå maskin til maskin. Nokre er kun for flater, medan andre kan justerast slik at ein kan gravere på runde og avrunda gjenstandar. Andre graverer kun inni ringar. Dei mest avanserte har moglegheit til å gjere alle dei nemnde prosessane. Digital graveringsmaskin er ein CNCComputer numerical control, datamaskinbasert numerisk styring. Maskiner som datastyres og brukes i produksjon av produkter maskin som er kopla opp til ein PC med eit dedikert program som køyrer maskina. Desse maskinene har ingen begrensing i kva som skal graverast på metall, så lenge det er ein jpeg-fil av motivet eller biletet, vil det kunna overførast. Dei fleste CNC graveringsmaskinene vil òg kunna fresa tekst eller motiv, som gjev eit djupare spor.


 

 

Døme på graveringsmaskin for a gravarar innsida av ein ring.


 


Digital graveringsmaskin

Manuell graveringsmaskin overførar fonten frå sjablongar til ein rissestift med diamant som rissar skrifta/motivet i metallet. Maskina må opereras med to hende, ei på stiften som følgjer sjanlongene og ei på rissestiften. Gravøren avgjer trykket på stiften; hardare trykk gjer dypare gravering.

Migrated