Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

3D-modellering

Det er mange måtar å lage smykkemodellar på. I dei siste åra har 3D-printing blitt meir og meir tilgjengelig for alle.

Rapid Prototyping

Med eit CADComputer Aided Design, er betegnelsen på 3d tegninger som kan produseres ved hjelp av en CNC maskin program (Computer-Aided Design) kan ein teikne sjølv eller få andre til å laga eit tredimensjonalt produkt. Det blir skrive ut som ein 3D-modell. Modellane blir laga i mange forskjellige materialar. Ein kan også velje mellom mange forskjellige maskinteknikar. Nokre bruker laser for å smelte pulveret lag på lag til modellen er ferdig (Laser Sintrering). Andre bygger opp modellen med smelta plastikktrådar (Fused Deposition Modelling). Andre igjen bruker laser eller ultrafiolett lys til å herde flytande voks. Teknologien er i stadig utvikling.

CNC Milling

Det er også mogleg å bruke CNC freser med fleire aksar. Den freser ut 3D-modellar i alle formar for materiale. Når modellen er ferdig, er det vanlegaste å lage gummiform av den. Slik kan ein få støypt opp og produsere modellen i eit utal eksemplar.

Migrated