Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Verktøy og maskiner

Man finner mange forskjellige verktøy og maskiner på ulike gullsmedverksteder. Her tar vi for oss standardutstyret.

I mange prosesser finnes det flere veier til det samme resultatet. Om du bruker en ansatsfil eller den flate siden på en halvrund fil, vil du oppnå det samme. For andre oppgaver finnes det ikke alternative verktøy.

Mye av verktøyet til gullsmeden er utviklet for en spesiell oppgave. Valg av riktig verktøy er derfor avgjørende for resultatet. Når du anskaffer deg verktøy, bør du tenke på at kvalitet varer lengre. En del verktøy krever også endring før det tas i bruk. For eksempel bør kjevene til en flat tang avrundes med smergel for at de ikke skal sette merker i metallet. Andre ganger vil du ønske å forme et verktøy slik at det egner seg til en bestemt jobb eller en teknikk du bruker. 

Migrated