Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • velje, tilpasse og bruke verktøy, material og teknikkar på ein handverksmessig måte
 • utføre grunnleggande handverksarbeid i samsvar med arbeidsplan
 • bruke og passe verktøy, maskiner og utstyr i eiget gullsmedarbeid
 • forklare kjemiske prosesser i framstillinga av produkt
 • bruke digitale verktøy i eiget arbeid
 • dokumentere materialforståing i arbeidet med gullsmedprodukt
 • bruke forskjellige materialar og formelement for å skape varierte uttrykk i produkt
 • kjenne igjen og lage handverksprodukt relatert til ulike gullsmedfag og kulturar
 • vurdere eiget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og vidareutvikle arbeidsprosess og produkt
 • kommunisere og samarbeide med kundar og kollegaer
 • utføre grunnleggande handverksarbeid i tråd med normer, kvalitetskriterium og gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit
Migrated