Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Støping

Støping er en av de virkelig gamle teknikkene for å forme edle metaller til smykker og prydjenstander. De vanligste teknikkene som er tilgjengelige er sandstøping, ossa sepia-støp og slynge- og vakuumstøping.


Sandstøping er en  fin for å kopiere et smykke og ved støp av større gjenstander som beltespenner. Ossa sepia kan en kopiere ein modell med, men gir også muligheten til å skjære ut formen direkte i skalet. Slynge- og vakuumstøping er lengre prosesser, men gir muligheten til å støpe ut mange modeller i en og samme støp.

Når du skal støpe ut en form, må du vite hvor mye metall du trenger til støpen. Bruker du en master med ukjent egenvekt, kan du bruke en beholder med vann for å finne volumet. Ved å legge gjenstanden i vannet vil du kunne merke av hvor høyt vannet har steget. Så er det bare å fylle på med det metallet du skal bruke til vannet har nådd samme høyde.

Vet du egenvekten av mastermodellen, f.eks. en sølvmodell som skal støpes ut i gull, kan du finne ny vekt ved å dele modellen på dens egenvekt, da finner du volumet, og gange med ny egenvekt.

12 gr sølvring skal brukes som master for en 585 rødt gullsring (13,1 gr/cm³) ved sandstøp
  • 12 gr : 10,3 (egenvekt 925 s) = 1,165 cm³
  • 1,165 x 13,1 = 15,26 gr som rødt gull

En video som tar for seg volum, masse og densitet.

Migrated