Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Smiing og hammerarbeid

Når man gjør hammerarbeid så er det stort sett smiing det handler om. Hammerarbeid er arbeid man gjør. Mens det fysiske som skjer med metallet er at det blir smidd. Å smi er å jobbe plastisk med metallet; man forskyver metallet for å oppnå nye former. Dette foregår helt ned på atomplan. Man dytter på metall-krystallene slik at de står forhold til hverandre sånn man ønsker.

 

Migrated