Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Slip og polering

Foto: © Robert Underhill

Tidligere var polerer et eget yrke i faget og fortsatt finnes det bedrifter som har heltidsansatte på slip og poler. Men stort sett er det gullsmeden som sørger for at smykket har en feilfri overflate når det forlater verkstedet.

Sliping og polering er de samme teknikkene og gjøres på samme maskiner, det som skiller dem er slipemediet og skivene som brukes. På samme måte som vi fjerner grove smergelmerker med finere smergel, trenger vi en grov slipevoks til å fjerne smergelspor og finere slipevoks til å få høyglansen i metallet. Som oftest klarer vi oss med en slipevoks og en polervoks, men enkelte metaller, som platina, krever at vi tar flere steg på veien til det endelige resultatet. 

Det som er viktig å huske, er at det ikke er selve skiven som gjør slipejobben, men slipemiddelet som påføres skiven. Før den brukes, skal det påføres et lag med slipevoks mens skiven roterer. Det skal også påføres jevnlig litt voks under slipingen for å erstatte det som brukes opp under slipingen.

For å bevare skivene lengst mulig, brukes hele flaten på skiven ved å bevege arbeidstykket sidelengs, frem og tilbake under arbeidet. Legger man seg til vane å bruke skiven på ett sted, f.eks. høyresiden vil denne delen raskere bli slitt ned og skiven er ikke lenger rett.

Det kan være nødvendig å legge litt press på skiven for å få tatt bort smergelmerker, arbeidet blir fort varm og du kan bruke egnet tape til å surre rundt fingertuppene. Det lages også skinnhetter for fingrene som er enkle å ta av og på.

Fra slip til polering

Hver gang du skal gå over til en finere slipevoks er det viktig å rense arbeidet og fingrene godt. Arbeidet vaskes i såpevann og ultralyden til alle rester av slipevoksen er borte. Er det rester igjen på arbeidet vil dette forurense neste slipeskive og den er så godt som ødelagt og det skal ikke mye til. Om du kommer til skade å bruke en finere voks på en skive med grov slipemasse, er ikke dette så farlig. Bare husk å rense voksen for eventuelle spor av grov slipemasse. For å få en fin høyglanspolering skal skiven være laget av en mykere tekstil. Skiven kan godt være sydd for å gjøre den stiv, men tekstilen skal kjennes myk å ta på. Myke ullhjul er også godt egnet til høyglanspolering. 

Valg av skiver

Hvilke skiver og børster som velges vurderes ut ifra arbeidets utforming. Er det et smykke med stramme overflater, som en glatt ring, vil en sydd skive være egnet. Er det derimot mange detaljer, som i et filigransmykke, kan en børste være mer egnet og skånsom mot detaljene. Ved å ha et lite utvalg av børster, skiver og filtskiver som du kan bytte mellom, har du bedre mulighet til å gi arbeidet et jevnt og fint sluttresultat. 

Ullhjul Filtskive Slipebørste

 

Migrated