Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Slaglodd

585 gullslaglodd i form av plate.

Lodding består i å forbinde to metaller med hverandre ved å bruke et metallisk bindemiddel. Dette bindemidlet kalles slaglodd. Slagloddet har en annen legering enn metalldelene som skal loddes sammen. Ved å varme opp gjenstanden og slagloddet med en loddepistol, smelter slagloddet og flyter inn i loddefugen.

Slagloddets arbeidstemperatur er den temperaturen som må til for at slagloddet skal smelte uten at metallgjenstanden en jobber på smelter. Slagloddet må ha en arbeidstemperatur på minst 50°C lavere enn legeringen på gjenstanden som loddes. De forskjellige legeringene som gullsmedene bruker har ulikt smelteområder så derfor må det velges slaglodd etter hvilket metall som skal loddes. Er gjenstanden av gull brukes gull-lodd, er den av sølv brukes sølvlodd og så videre.

 

                
Slagloddstikker bør merkes for å skille dem fra hverandre og 925 sølvtråder.
Enten ved å gi tråden en bøy eller hammermerke.

 

Slagloddet til produkter av metall-finhet 925 S skal inneholde minst 650/1000 deler sølv og til 830 S minst 550/1000 deler sølv. Dette betyr at til 925 S kan det brukes slaglodd 5, 4, eller 3, og til sølv med legering 830 S kan slaglodd 3, 2, eller 1 brukes. Det finnes også gull-slaglodd i forskjellige farger; gult gull, rødt gull og hvitt gull. Disse kommer også i forskjellig finheter. Det er viktig å bruke rett finhet, altså til 585 gullarbeid må det brukes slaglodd av finhet 585.

Slaglodd kan kjøpes som plate, tråd, pulver (strøslaglodd) eller pasta. Valg av slaglodd er avhengig av hva som skal loddes og hva du selv liker best å jobbe med. Slaglodd klippes vanligvis i små biter som blir kalte paljer.

Migrated