Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kompetansemål

Mål for opplæringen er elevene skal kunne

 • velge, tilpasse og bruke verktøy, materialer og teknikker på en håndverksmessig måte
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid i henhold til arbeidsplan
 • betjene verktøy, maskiner og utstyr i eget gullsmedarbeid
 • forklare kjemiske prosesser i tilvirkningen av produkter
 • bruke digitale verktøy i eget arbeid
 • dokumentere materialforståelse i arbeidet med gullsmedprodukter
 • bruke forskjellige materialer og formelementer for å skape varierte uttrykk i produkter
 • gjenkjenne og lage håndverksprodukter relatert til ulike gullsmedfag og kulturer
 • vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosess og produkt
 • kommunisere og samarbeide med kunder og kolleger
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid i tråd med normer, kvalitetskriterier og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
Migrated