Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kjemiske teknikker

Det blir brukt mange kjemiske middler i gullsmedfaget. Mange av teknikkene er på et annet nivå enn det dette læreverket vil gå inn på, men noen av teknikkene vil du alikevel jobbe med og som du bør kjenne til.

Mange kjemikalier brukes for å oppnå et uttrykk, en overflate eller for å få metallet tilstrekkelig rent. Så og si alle kjemikaliene som benyttes er helseskadelige, og du bør sette deg inn i rettningslinjene for oppbevaring og bruk før du benytter deg av disse. Under kapittelet HMS står det viktig informasjon om sikkerhetsdatablader som leveres med kjemiske produkter. Det oppfordres til å sette seg inn i hvordan databladene leses og forstås.

Migrated