Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Teknikker

Med teknikk tenker man gjerne på en spesiell måte å gjennomføre en spesiell oppgave.

Det å beherske en teknikk, krever gjentatt  trening og tålmodighet. Teknikkene har ofte sine spesialområder men kan brukes i kombinasjon med andre verktøy for å oppnå nye og spennende løsninger og produkter. For hver ny teknikk man lærer så har man ikke bare lært seg en ny måte å gjøre noe, en har også doblet kombinasjonsmuglighetene av det en kan fra før.  

Migrated