Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Om faget

Å være gullsmed eller sølvsmed er både veldig givende og veldig krevende. Du må være nøyaktig, fingernem, tålmodig, ha sans for estetikk og trives med å tegne. Som belønning får du boltre deg i vakre materialer og former, og får skape flotte gjenstander som folk vil ha glede av i generasjoner.

En som har utdanning som gullsmed jobber med å designe og lage smykker og andre gjenstander i edelt metall, gjerne med edelstener og perler. Ofte reparerer gullsmeden også smykker. Nært beslektet med gullsmeden er sølvsmeden og filigranssølvsmeden. Med utdannelse og fagbrev som gullsmed har du en rekke arbeidsmuligheter. Du kan jobbe i større gullsmedverksted med produksjon og reparasjon, starte eget foretak som gullsmed der du designer og utvikler egne kolleksjoner, eller arbeide i en gullsmedforretning med salg av smykker og reparasjoner.

Gullsmedfaget er livslang læring. De beste gullsmedene har ofte studert tegning, maleri og kunst ved siden av. Andre har fordypet seg i utviklingen av nye verktøy og teknikker. Noen utforsker nye materialer og legeringer.

Man kan også hente mye tips, kunnskap, ideer og inspirasjon fra andres erfaringer og kompetanse. Bli kjent med kolleger og alle slags håndverkere. Da bygger du opp et nettverk der du kan hente hjelp og støtte, og selv kunne stå til tjeneste for andre.

Migrated