Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Gemmologi

Mohs skala

Gjennom tidene har det blitt brukt edelsteiner for å for å vise makt og status. Steinene har blitt tildelt symbolske og mystiske egenskaper som fortsatt benyttes i komposisjonen av et nytt smykke, eller nye kolleksjoner. 

Det finnes et hav av steiner og mineraler og det er kunnskapen om disse som kalles gemmologi. Emnet er stort og krevende, så det er en egen utdanning som baserer seg på kunnskapen om smykkesteiner og edelsteiner, med denne utdanningen får du tittelen gemmolog. Jobben til en gemmolog er å identifisere mineralene, kvaliteten på disse og skille ut syntetiske steiner og etterligninger.

Mohs skala er et system for å måle mineralers hardhet. Med hardhet menes ripefasthet og ikke hvor hardt det er å bøye eller forme mineralet. For eksempel så vil en krystall kunne lage en ripe i glass, men ikke i en diamant. Vi bruker Mohs skala også for metaller. Ser du på skalaen, vil du se at stålet i filen er hardere enn glass, men langt mykere enn korund, som edelsteinene rubin og safir består av. Filen vil ikke kunne ripe disse steinene, men slag og hakk kan spalte steinen, du er derfor ikke helt trygg for mulige skader på steinen.

Migrated