Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Materialer

"Bolt" Nina Vinje

Når vi snakker om materialene som brukes av gullsmeden, går tankene først og fremst mot de edle metallene. Det ligger i navnet til faget, gullsmed, en som smir gullet.


Faget går ut på å bearbeide metaller til vakre bruks- og prydgjenstander, men en hel rekke andre materialer vil også bli benyttet i den prosessen. Så lenge det har en estetisk-, konseptuell-, praktisk- eller en statusverdi, vil materialer bli tatt i bruk. 

Så er det også en del praktiske materialer som brukes. Tinn er ikke spesiellt edelt eller eksklusivt, med på grunn av sine gode egenskaper som bruksgjenstander, kopper, kar og øser, vil gullsmeden ha god bruk for kunnskaper om dette materialet også. I tillegg til metaller, brukes mineraler og organiske materialer. Edle stener slipes for å få frem spetakulærer farger og lysrefleksjoner, horn og koraller slipes til vakre former og krever kunnskap om bearbeidelse og håntering.

Det er mange forgreninger i gullsmedfaget og du kan spesialisere deg innenfor bestemte materialer. En juvelerarbeider vil primært jobbe med de edleste metallene, gull og platina. Mens en sølvarbeider som jobber med store bruksgjenstander vil ha god kjennskap til sølv og kanskje kobber og tinn, som også kan brukes generøst på grunn av rimeligere pris og større tilgjengelighet til materialet.

Andre veier å spesialisere seg er som gemolog, som er læren om edelstener. Jobber du som fatter vil det være hensiktsmessig å ta gemologistudiet i tillegg for å kjenne til stenenes spesielle egenskaper og ikke minst svakheter.

Både metaller og steiner er mineraler, men en del organiske materialer benyttes også. Perler, koraller, horn og rav er eksempler på organiske materialer som har blitt benyttet i stor grad innen gullsmedfaget. Disse materialene har blitt til av levende organismer. For eksempel er raven  harpiks fra trær som har rent ned i bergsprekker og forstenet. 

I etterkrigstiden, med at vi utviklet syntetiske materialer som har blitt mer dominerende i hverdagen enn naturlige materialer, har vi også fått smykker og prydobjekter laget av forskjellige plasttyper. 

Migrated