Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Interessegrupper

I Norge har vi flere organisasjoner som jobber for gullsmedfaget og fagets utøvere. Enten du er selvstendig næringsdrivende eller arbeidstaker i en bedrift, kan det lønne seg å bli kjent med de forskjellige organisasjonene. Alle er nødvendigvis ikke riktige for deg. Likevel vil du finne mye nyttig informasjon, og ikke minst et nettverk hos noen av dem.

 

Gullsmedenes Yrkeslag (GYL)

Gullsmedenes Yrkeslag (GYL) ble etablert i 1919 og ivaretar arbeiderne, altså den enkelte gullsmed, filigranarbeider, sølvsmedOgså kalt korpusmaker jobber med større varer i sølv, som fat, lysestaker og bestikk. og andre ansatte i gullsmedbedrifter. Formålet er å drive humanitær, sosial og faglig arbeid blant medlemmene. Om en organiserer seg i Fellesforbundet, blir en automatisk medlem av GYL. Som gullsmed kan du søke GYL om stipend eller støtte til videreutdanning og kurs. GYL organiserer årlig prisgunstige turer for medlemmene sine til de store gullsmedmessene rundt omkring i Europa. De disponerer også en leilighet i Spania som kan leies for en rimelig sum.
 

Norges Gullsmedforbund (NGF) 

Norges Gullmedforbund er først og fremst et serviceorgan for gullsmedbransjen, men formidler også kontakt for andre relevante yrkesgrupper. I 2014 hadde forbundet 400 medlemmer fordelt på detaljister, produsenter, grossister og verksteder. NGF arbeider også med fag- og bransjeinformasjon til media. De arrangerer designkonkurranser, håndverkkonkurranser som gullsmedNM og sender kandidater til Nordiske mesterskap og verdensmesterskap (World Skills) i gullsmedhåndverk. Forbundet er medlem av CIBJO, det internasjonale forbundet for alle gullsmedorganisasjoner. 

Som medlem av NGF mottar du fagbladet Gull & Ur, samt får rabatter fra utvalgte leverandører av varer og tjenester. NGF har også en stor samling på over 800 fagbøker til utlån ved forespørsel.
 

Norwegian Association of Jewellery Designers (NAJD)

Norwegian Association of Jewellery Designers (NAJD) er en interesseorganisasjon av og for norske smykkedesignere og gullsmeder. De jobber for å fremme arbeidsvilkårene for norske gullsmeder og smykkedesignere ved å tilby medlemmene økt eksponering, et landsdekkende nettverk av håndverkere og designere, og en rekke rabattordninger for medlemmene hos forskjellige leverandører av verktøy og metaller, markedsføring, sikkerhet og kurs.
 

Gullsmedlaug

Fra gammelt av var Gullsmedlaugene samlinger av gullsmedmestere. De bestemte hvem som skulle få gå opp til svennebrev, hvor de fikk lov til å praktisere faget, og hva som var lovlig å praktisere innen håndverket. Laugene ble opprettet for å verne om faget for å sikre og opprettholde kvaliteten på håndverket. Etter hvert fikk laugene stor makt, og staten drev en laugsfiendtlig politikk fram til de ble gradvis avviklet på midten av 1800-tallet. 

Men fagorganisasjonene har holdt på betegnelsen laug. I dag finnes det fire gullsmedlaug i Norge, Oslo-, Bergen-, Rogaland- og Agder gullsmedlaug. Laugene er fremdeles en samling mestere, selv om de har åpnet opp for at flere og yngre aktive håndverkere kan søke medlemskap. Disse laugene har ikke på langt nær den makten de en gang hadde, men tas gjerne med som rådgivere ved fagrelaterte spørsmål, slik som utforming av læreplan til de forskjellige håndverksutdannelsene. 

Oslo gullsmedlaug

Bergen gullsmedlaug

Migrated