Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Maskiner

Gullsmedane bruker ein rekke store maskiner. Mange av disse lager en del støy og støv, som poeringsmaskiner og ultralyden. Driver du med støpeteknikker, er det en fordel med egne rom for gipsblanding og støpemaskiner.

Gamle maskiner er ofte av svært god kvalitet og kan jobbe i titals år om dei vert halde ved like, men det er verd å merka seg at krava til tryggleik på 50-talet var ikkje det dei er idag og ein del gamle maskiner har ikkje tryggleiksbrytarar eller verneskjermar. Om maskinene er gamle eller nye skal dei brukast med omtanke, både til din eigen tryggleik og til vedlikehaldet av maskina. Gode rutinar gjeld òg her.

Migrated