Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Valsing

En valse brukes i hovedsak til å valse flate plater og bolter eller firkanttråder ned i størrelse. 

Når du valser er det viktig å alltid starte med samme enden inn i valsen, hvis ikke vil platen eller bolten lettere sprekke opp. Merk derfor metallet i fremkant med for eksempel å sage et kryss. Noen valser har et hjul på toppen, andre et under til valsebommene med spor i. Hjulene brukes for å justere bommene. For hver gang du kjører metallet gjennom valsen stiller du valsen tettere sammen til du får det ønskede målet på metallet. Ikke bruk stål, jern eller titanium i valsen, det kan føre til at det blir merker i bommene. Merkene blir overført på alt en valser siden. Etter å ha kjørt metallet gjennom valsen noen ganger vil du kjenne at det blir tynger å valse metallet. Da må stykket glødes og rengjøres før du jobber videre med det.

Mønstervalsing

Valsen kan brukes til å lage forskjellige former og varierte mønstre. Det lages egne valsebommer med mønster for tråder og for plater. En enkel teknikk er å bruke to plater som man vil ha samme mønstret i, eller bare en og en støtteplate i kobber eller messing. Den platen som skal få mønster bør være glødet. Ved å plassere noe mellom disse platene, som for eksempel et tørt løvblad, kan en få avtrykket av bladet inn i platen. Still valsen slik at platene og løvet akkurat går inn mellom bommene, ta ut platene og stram valsen med en halv omdreiing. Så kjører du platene igjennom med løvet i midten. Løvet vil bli ødelagt, men formen av det vil bli trykt inn i platen med overraskende nøyaktighet. 

Valsing av bolt

Bolter blir stort sett valset ned til ringskinner eller enda lenger ned slik at en kan trekke tråd av dem. Boltene blir valset i egne valsebommer med boltspor som minsker gradvis i størrelse. Boltene skal også gå inn i valsen samme vei hver gang.

For hver tredje til fjerde størrelse du går ned i sporene bør du gløde bolten som skal bli til tråd. Det er også viktig at å snu bolten 90 grader for hvert hull, slik at de kantene som lå vannrett i valset blir stående loddrett ved nederste gjennomkjøring. Ved å gjøre dette vil en  unngå at en får overskuds materialer som blir pressede ut på sidene. Men om en får en kant som tyter ut på firkant tråden, så må denne files vekk. Valser en denne kanten bare ned, vil den legge seg i lag på firkant tråden og vil flakke av senere eller lage fliser og hakk i tråden.

Valsing av plate

Når du skal valse plater må du passe på at stykket er glødet slik at det er mykt og godt. Før du begynner merker du deg hvilken vei du vil valse ned metallet. Valsen strekker metallet i den retningen det settes inn og du må kjøre inn samme side først hver gang slik at platen ikke sprekker opp. Om en vil endre hvilken vei metallet skal inn i valsen, bør du gløde ut spenninger i platen. Det kan lønne seg å snu platen opp ned hver gang du kjører den igjennom, da unngår du at platen bøyer seg for mye etter bommen. Men husk; fremdeles alltid med samme ende først inn. 

Migrated