Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Trekking

Som gulsmed trenger en metalltråder av forskjellig dimensjoner og former og det blir fort kostbart å skulle kjøpe inn alle dimensjonene. Har du et lite utvalg trekkjern, en god skrustikke og en trekktang, er det fort gjort å trekke ned tråder på verkstedet. Harde legeringer og tråder tykkere enn to mm, kan være tungt å trekke for hånd, da er det fint å ha en trekkbenk

Trådtrekking

Enten du har en tykk trå som skal trekkes ned, eller du har smeltet ned skroderAvkapp og filstøv som oppstår under smykkelaging. Rene skroder kan smeltes om til nye plate- og trådemner, mens filstøv og skroder med slaglodd, sendes til raffinering. til en ny bolt og skal jobbe den ned, sparer du mye tid ved å valse ned emnene først i valsebommene for tråder. Et trekkjern drar tråden ned 0,1 mm pr hull mens valsen kan raskt jobbe metallet ned til den endelige dimensjonen. Merk deg at tråden eller bolten får en åttekantet profil av å valses. Du må passe på at tråden er tykk nok til å kunne få den profilen du ønsker i trekkjernet.  For å få trukket tråden, valses evnt files et forløpsmale ned enden av en bolt eller tråd med fil eller valse for å få bolt/tråd inn i trekkjernet. Det vil si at tråden være tynnere i enden for å få den inn i trekkjeret.

Det kan være nødvendig å gløde metallet ofte i denne prosessen for å gjøre det mykt og formbart. 

Med en valse og trekkjern, kan du lage dine egne trådemner

 

Rør- og sjarnertrekking

Det er mulig å lage rør eller en sjarner ved å bruke trekkjern, dersom du har jern med store nok dimensjoner til å trekke rør i. For å beregne materialemnet brukes samme utregningsmetode som for ringer. Skal du ha et sjarner som går på utsiden av setinen, legger du til 3 x materialtykkelsen, som ved ringer.

ønsket diameter x π + (3 x materialtykkelse)

eksempel på et sjaner med diameter på 5 mm

5 x 3,14 = 15,7mm 

 

Etter måling klippes eller sages en plate med den lengden og bredden som trengs for at røret skal få rett størrelse. I tillegg trenges en skrådd spiss på enden for å ha noe å holde tak i med trekktangen når platen skal trekkes om til rør. Evnt. kan du lodde inn en bolt som forløp.

Bukk opp platen før den trekkes gjennom trekkjernet ved å bruk rilleanken. Når metallet skal trekkes nedover, kan du motvirke at loddeskjøten til røret vrir seg ved å bruke en tynn skalpell el der loddeskjøten er, på baksiden av trekkjernet. Det vil forhindre at røret vri seg. Husk å gløde metallet regelmessig. Når røret har lukket seg helt, kan skjøten loddes og røret er ferdig. 

Ved å lage sjarneret litt større enn det som er tilsiktet, har du muligheten til å dra sjarneret igjennom et par ekstra hul, slik at det blir helt rundt og jevt

 

 

 

Migrated