Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Siselering

Siselering er en teknikk som består i å behandle en metalloverflate for å få fram dekorative mønster. Ved bruk av meisel og punsel blir metallet forskjøvet. Dette i motsetning til gravering, hvor metallet blir fjernet med gravstikk.  Siselering brukes oftest som etterbehandling på støpte, drevne eller hamrede gjenstander, eller for å utføre finere detaljer. Siselering er særlig vanlig på håndarbeidede sølvgjenstander.


Det er viktig å ha mange og varierte sorter punsler, og det er vanlig å lage punslene sine selv. Sammen med punsler brukes siselørhammer som har en spesielt stor bane på hammeren slik at det er lett å treffe baksiden av punselen. For å ha et godt, stabile underlag som samtidig holder arbeidet på plass, brukes bekkuleskål fylt med bek, til å feste arbeidsstykke ved siselering, fatting og gravering, sandsekker eller et trestykke.Når du skal siselere er det viktig at metallet er mykt å jobbe med. Siselering forgår ofte fra begge sider, og du må gløde produktet for hver gang du skal snu det.

Start med å tegne opp motivet der hvor du skal siselere, eller speilvend på baksida om du skal utheve noe på framsida av produktet. Fest stykket i underlaget. Start med å slå inn hovedformen fra baksiden. Om du vil ha et relieffBilde eller ornament i opphøyet arbeid på flat bakgrunn. på andre siden og ikke bare mønster på framsiden må du bruke en stor punsel. Når grunnformen er slått inn fra baksiden, løser du stykket og gløder det.

Når metallet er avkjølt festes det igjen med fremsiden opp, fyll opp de uthevede partiene på baksiden med bekk før du fester. Denne gangen begynner du å forme den uthevede delen til det motivet du ønsker ved å senke/slå ned igjen partier eller ved å rette dem ut og lage nye mønstre på fremsiden.

Det er viktig å få god flyt på punselen ved å holde spissen på punselen en halv millimeter over overflaten og litt på skrå, mens du slår med jevne slag. Unngå at punselen blir stående på samme sted flere slag etter hverandre. Det gir stedet dypere merker enn områdene rundt, og kan det bli vanskelig å rette opp dersom det ikke er tilsikta. Du skal kunne føre punselen langs den tiltenkte streken å få jevne streker. Det krever en del trening, men etter hvert vil du kunne høre at det er som et lite dobbeltslag og da gjør du det helt rett. 

Migrated