Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Bøying/bukking

Å bøye metall kan man gjøre på mange ulike måter. I noen tilfeller, som med rør, så må en gjøre det på spesielle måter for ikke å ødelegge det en jobber med. Husk at metallet blir hardt når det bearbeides, da kan det være nødvendig å gløde det for å få gjøre det mer formbart

 

Plater

Når du bøyer plater vil teknikken du bruker variere etter platen og hvilken form du ønsker. For eksempel om du skal lage en ringskinne av en platestrimmel i tynt gods, kan du klare deg med en sjenetang. Jobber du med tykkere godstykkelse eller harde legeringer som hvittgull, kan du trenge en dor og gummihammer for å få nok kraft til a bukkebøye tråd og plate metallet. Det finnes egne tenger og verktøy for ringbukking som kan gjøre jobben lettere og mer effektivt. Ringbukketang og ringbukkemaskin er to slike verktøy.

Rør 

Å bøye et rør er litt komplisert. Om en bøyer rør som en tråd eller plate, så vil røret kollapse fordi den ytterste delen av røret vil bli nød å strekke seg ut, mens den innerste delen vil måtte trykke seg sammen. Om det ikke er noe støttematerialer i midten kollapser det. Du kan unngå kollaps ved å fylle opp røret med sand og tette endene. Merk at det må være rør uten loddinger. Så kan du bøye det i en rondellrundt stykke av blikk. Emne til skåler, boller, halvkuler mm, helst med et avrundet spor i samme diameter som røret, sanden i røret hindrer røret fra å kollapse.

Det er også mulig å trekke røret utenpå en kobbertang eller tråd. Da kan du forme det nesten som du vil for så å etse vekk kobberet med ren saltsyre. Røret må være åpent slik at syren kommer til alt kobberet. Dette er farlig. Syre er farlig i seg selv og gassen som blir utviklet fra etsingen er også farlig. Det må derfor gjøres under svær kontrollerte forhold og med veldig god ventilasjon.
 

Tråd

Tråder bøyes vanligvis med knipetang. For å få bøy med knappe vinkler brukes flatang eller spisstang. For å lage lette buer kan det brukes skinnetang, eller også fingrene for å bøye tråder som ikke er for tykke. For å lage snirkler eller andre mønstre så er det spisstangen som egner seg best. For å få bøyd tykke tråder i skarp vinkel må du sage eller file inn et snitt på 90 grader/ 45 grader på begge ender, som går to tredjedeler igjennom tråden. Det kan være greit å være oppmerksom på at alle tenger kan lage merker i tråden om du kniper for hardt.

Migrated