Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Boring og fresing

Det er to prinsipper som gjelder for bor og freser, lav hastighet og gradvis øking av bor- og fres dimensjonen. Helst ikke mer enn 1 mm av gangen. 

Når en borer starter en motoren og lager først et forsiktig startpunkt. Om det er mulig brukes en dor eller automatkjørnerfjærbelastet verktøy som setter automatisk styremerker for bor for å lage en fordypningen som en starter i. Press boret mot metallet i intervall på ett til to sekunder, og så ett sekund pause. Om en kjører fresen for hardt og for fort, vil en se at den blir blå. Da har den blitt så varm at den har begynt å miste spenningen, eller herdingen, i metallet, og dboret blir fort sløvt. For å unngå overoppheting kan olje og voks brukes. Dette bidrar til at boret møtes mindre friksjon, jobber bedre og varer lengre.

Bruk et par fingre fra hånden som fører fresen til å støtte mot hånden som holder arbeidsstykket, det gir bedrekontroll på avstanden mellom verktøy og produkt. Det stabiliserer også hånden og motvirker skjelving.

For å få et bra resultat, krever det høy presisjon på både oppmerking og boring 

Migrated