Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Loddepistol

Det finnes flere forskjellige typer loddepistoler, de to vanligste er propanbrenner og propan-/oksygenbrenner.

 

Propanbrenner

Den første bruker propangass og luft. Flammen kan justeres ved å vri på "krana/kranene" eller bytte hodet. Det finnes mange ulike størrelser på hodene. Stort gir stor flamme som ikke er fokusert i spissen, "myke flammer" som varmer et stort område. Disse blir brukt til store loddinger på større gjenstander, eller til nedsmelting av sølv og gull. Et lite hode har en spiss og fokusert flamme som passer til lodding og gløding av mindre gjenstander som smykker.

Propan-/oksygenbrenner

Til små loddinger i gull og til sveising av platina brukes det gjerne en propan-/oksygen-loddepistol, også kalt microflame. Det brukes vanlig propangass og i tillegg oksygen som kommer fra egen beholder. Flammen er spiss og fokusert, og kan oppnå temperaturer opp til 2700 °C . Formen på flammen har svært mye å si for om gjenstanden blir varm nok og metallet ikke oksiderer under lodding. På microflamen er det også mulig å skifte hode. Det finnes i tillegg større loddepistoler som bruker propan og oksygen, eller propan og atyselen. Disse er gode til å smelte ned metall til støping.  Ved bruk av propangass og åpen flamme må det tas ekstra hensyn til sikkerheten.

 

Migrated