Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Hard og myk lodding

Vi skiller mellom myk- og hardlodding, og bør helst ikke bruke samme utstyr til disse. Vi skal heller ikke blande utstyret til vanlig hardlodding og platinalodding. Grunnen til dette er den store temperaturforskjellen disse tre teknikkene krever, og rester fra en loddeprosess som krever lavere temperatur vil kunne gjøre store skader på arbeidstykket om det utsettes for høyere temperaturer enn det er beregnet for.


Myklodding

Loddetemperaturer under 450ºc kalles myklodding. Det kalles gjerne også tinnlodding, og krever lavere temperatur enn hardlodding. Vanlig loddemiddel er enten tinn eller en legeringen blanding av forskjellige metaller for å få ønskede egenskaper ved metallene. av tinn, bly og sølv. Høyere sølvinnhold gir et hardere loddetinn, og krever derfor høyere temperatur for å flyte ut. Legeringer av tinn/bly brukes mest innen elektronikken, mens tinn/bly/sølv brukes til lodding av kobberrør. Vi vil helst ikke myklodde smykkevarer, men ved enkelte reperasjoner og smykker med kaméPerlemor eller onyks med ulike farger lagdelt utskåret slik at figur eller mønster står i kontrast til bakgrunnen og opphøyd i forhold til den. Ofte portretter av kvinnefigurer. brukes myklodding. Varer av tinn og Pewter loddes også med tinn.


Video som viser flere loddeoperasjoner på tinnvarer.


Hardlodding

Loddetemperaturer over 450ºc kalles hardlodding. Hardlodding krever temperaturer som ligger oppunder smykkelegeringens smelteområde. Dette for at loddemidlet skal kunne smelte sammen og binde seg kjemisk til legeringen. Vi kaller loddemiddelet slagloddlegering med lavere smelteområde enn smykkemetallet, fester smykkedelene sammenordet kommer av at vi skal kunne hamre over loddeskjøten, og en vellykket sammenlodding skal kunne tåle å smies og strekkes. Når du ser på smelteområdene for de forskjellige slagloddene, ser du at de ligger fra et par hundre grader til femti grader under smelteområdet til selve smykkelegeringen. 

Lodding av platinametaller 

Platinametallene krever ekstreme temperaturer når du jobber med dem. Fortrinsvis ønsker vi å sveise platina, det vil si at vi bruker samme legering som smykkemetallet og smelter lelene sammen. Til dette må vi opp i rundt 1800ºC, alt etter hvilken legering det jobbes med. Men det lages også slaglodd til platinametallene, som ofte en legering av gull, palladium og sølv og som smelter på rundt 1500ºC. 


Platinaslagldd flyter svært dårlig i forhod til sølv- og gullslaglodd, og det er nødvendig
å bruke mange små paljer.

 

Renslighet

Urenheter som fett og oksiderkjemisk forbindelse mellom oksygen og grunnstoffer. I legeringer reagerer gjerne kobberet sterkes med oksygen og danner en hardt, mørkt hinne over metallet er hovedgrunnen til at slagloddet ikke vil flyte ut. Sørg alltid for at arbeidet er fritt for oksyder og fett ved å rense det i syre eller avfette i ultralyden.

 

 
Migrated