Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Fluss- og antiflussmiddel

Flussmiddel kommer i mange varianter, merk deg at pasta er klassifisert som mindre risikofylt enn pulver.

Hensikten med å bruke et flussmiddel er å dekke metalloverflaten med et middel som hindrer oksygen å komme i kontakt med metallet under oppvarming, og å gi slagloddet bedre flyteevne.

 

Flussmiddel

Under oppvarming vil de fleste metaller reagere med oksygenet i luften og oksidereBehandle metall med en svovelforbindelse slik at det blir mørkere, se oksider.. I legeringene er det spesielt kobberet som reagerer med oksygen og danner et hardt oksidlag som slagloddet ikke klarer å trenge igjennom for å binde seg til metallet. Det finnes flere oppskrifter på flussmiddel, og i de senere årene har flere blitt byttet ut med mindre giftige løsninger. Flussmiddel kommer i pulverform, flytende og som pasta. Som oftest blandes flussmiddelet med vann til en foretrukket konsistens.

Boraksdinatriumtetraborat, er et fargeløst mineral som løser metalloksider. Burkes til å rense flytende metaller (pulver, kjegle, pasta), fluoron og flussmittel H er noen eksempler på ulike flussmidler som finnes. Samtlige er klasifisert som helseskadelige og bør brukes med et avtrekk. 

Antiflussmiddel

For å unngå at slagloddet skal flyte til et område det ikke skal, kan det brukes et antiflussmiddel. Det kan kjøpes eller man kan lage det selv. For eksempel vil en blanding av olje med trekullpulver virke bra. Den kan legges på  med pensel og vil holde flytende slaglodd vekk fra området som skal vernes.

Migrated