Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Lodding

Lodding er kanskje den viktigste teknikken gullsmeder bruker for å forbinde metalldeler. For å bli flink til å lodde er det viktig å forstå hva som skjer under loddingen og hvilke vilkår som må oppfylles for å oppnå best mulig resultat. Dårlige loddinger er ofte årsak til dårlig kvalitet på gjenstanden, både teknisk og utseendemessig. 

 

 

Migrated