Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Koken

Syrebeholder med termostat beregnet på Vitrex.

Koken er en væske som etser vekk rester av flussmiddelet og oksidering etter lodding. Koken brukes etter å ha lodding, gløding eller støping av gjenstander. Noen omtaler koken som "beis", som gjør den samme jobben, men er et langt sterkere bad med salpetersyre. Det er viktig at koken står under avtrekk og helst i nærheten av vann.


Etter lodding vil kobberet i legeringen oksidereBehandle metall med en svovelforbindelse slik at det blir mørkere, se oksider. og misfarge overflaten. Det er heller ikke egnet å lodde på en overflate med kobberoksider, da slagloddet ikke klarer å flyte ut og feste seg til metallet. Derfor legges smykket i en sur væske som vil etse bort oksidene og flussrestene, og etterlate en ren overflate. På sølv vil denne være hvit og bestå av et tynt lag rent sølv. Denne overflaten kalles kokhud.

Tradisjonell kok består av 10-20% svolelsyre og resten vann. Et alternativ som benyttes i større grad er Vitrex, som ikke er like aggressiv og mer skånsomt mot tekstiler. Om du bruker svovelsyre, Vitrex eller til og med sitronsyre, varmes koken til 60-70ºC for at den skal være mer aktiv. Skyll smykket godt etter koken for å få vekk syrerester.

 

      


Jern i koken

Koken reagere på metall som har jern i seg, defor er det viktig å passe på å fjerne all bindetråd før en legger en gjenstand i koken. Det er også viktig å ikke bruke den vanlige stålpinsetten til å legge i eller hente ut fra koken. Bruk pinsetter av plastikk, bronse, messing eller titan. Om det kommer jern i koken vil vesken reagere med å legge fra seg all kobberen som den har løst opp, på gjenstandene i koken. Alt som legges i veske som har reagert på jernet, vil blir forkobbret. Det kan være en spennende effekt i seg selv, men skal gjøres i en separat kok. Om uhellet har skjedd kan du fjerne forkobbringen ved å gløde arbeidet og legge det i en ny kok.

 

Migrated