Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Galvanisering

Galvanisering er en rekke teknikker der man påfører eller fjerner noe fra overflaten av metallet ved hjelp av elektrolytiske vesker og strøm.


Elektrolytter er kjemiske forbindelser som, når de løses i vann, gjør løsningen elektrisk ledende. Ved å kjøre strøm gjennom et elektrolytisk bad, kan du legge på eller dra av metaller. Eksempel på en galvanisk prosess er forgyllingsbad, der gull er løst opp i en væske. Når du så kjører strøm igjennom badet vil gullet legge seg på den gjenstanden som er koblet opp til minuspolen.  En annen galvanisk prosess kalles avtrekking/galvanisk polering. I denne prosessen fjerner man metall i stedet for å legge på.

Utstyr

For å gjøre glavaniske prosesser trenger du en strømkilde, som regel en likeretter som gir mellom 0 og 12 volt. For galvanisk polering trenger du kraftigere volt, opp til 50 volt. Det lar seg gjøre å bruke enkle batterier til denne prosessen, men en likeretter vil gi bedre kontroll over strøm-mengden. 

Badene må være i kar som tåler den kjemiske sammensettningen i elektrolytten. Glass eller plastbeholdere som er beregnet for elektrolytt er anbefalt. Med hvert bad følger en veiledning som bør leses. Der anbefales det katodeer - polen som strømmen i elektrolutten går til, altså smykket, den delen som sender pluss-strømmen gjennom badet. Feil katode kan ødelegge et bad. Det opplyses også om hvilken anodeer + polen som fører strøm igjennom elektrolytten. Ofte er den i det samme metallet som skal felles på smykket. som skal brukes, strømstyrke og tid. Det finnes mange forskjellige bad, noen som krever at badene varmes og andre som krever etterbehandling. Når badene ikke brukes skal de ha tette lokk for å hindre tilsmussing og fordampning.

Galvaniseringsteknikken

Som et eksempel på en galvanisk prosess forklares forgylling. Forgylling skal skje under en avtreksvifte eller på et godt ventilert område. Før du starter skal produktet ha sin endelige overflate, etter forgyllingen vil vi ikke slipe eller polere. Unntaket er trommelpolering som ikke sliper av materialet.

 • Heng produktet som skal forgylles opp på et stativ
 • Rens produktet føst i ultralyden for å fjerne rester etter polering
 • Skyll i varmt rennende vann
 • Avfett produktet i et avfettingsbad. Dette er en elektrolytt som avfetter produktet 100%, også rester etter ultralyden.
 • Skyll i destilert vann
 • Best resultat får du om du nøytraliserer overflaten i et bad med 1/10 svovelsyre/vann
 • Skyll igjen grundig i destilert vann
 • Skru på strømmen i badet, følg produsentens anbefalinger på voltstyrke, og senk produktet i badet. 
 • De fleste bad krever at produktet er i bevegelse under prosessen, dette kan løses ved å vippe produktet/katoden frem og tilbake. Større galvanoanlegg har bevegelse i badene
 • Hvor tykt lag du legger på avhenger av hvor lenge katoden ligger i badet. Igjen, følg produsentens anbefalinger.
 • Etter prosessen skylles produktet godt i rennende vann og tørkes godt, helst med en føner for å unngå vannmerker.

 

Migrated