Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Gullsmeden

Et nytt læreverk for VG2 Design og gullsmedhåndverk!

Velkommen til det digitale læremidlet Gullsmeden! Her finner du fagstoffet til programfaget Gullsmedhåndverk. Fagstoffet til programfaget Design og produktutvikling finner du i Øystein Johan Østbys bok Innovativt håndverk (Gaidaros forlag, 2016). Tilsammen dekker bok og nettsted hele pensumet til vg2 Design og gullsmedhåndverk.
 

Læremidlet

Gullsmed er et yrke i endring. Ny teknologi gir stadig flere alternativer og nyutvikling av verktøy og maskinpark. I arbeidet med læreverket har behovet for å kunne oppdatere vært utslagsgivende. Det er med tanke på mulighetene i den digitaliserte hverdagen vår og omstruktureringene i faget at hele programfaget Gullsmedhåndverk er lagt ut på en digital plattform. Et nettsted kan enkelt revideres, oppdateres og komplementeres med nye teknikker, maskiner og materialer. Lærere og elever oppfordres til å bruke læreverkets digitale muligheter aktivt. I tillegg til å se instruksjonsfilmer om teknikker, løse oppgaver og bruke Wikien til fordypning i emner, kan elevene lenke til egne blogger og bruke forumet til å kommunisere internt og med utøvere i hele landet.

Det kan virke merkelig å digitalisere læreverket til et fag som er forbundet med lange håndverkstradisjoner og mye verksted-romantikk. En av de største utfordringene faget står overfor i dag, er reduksjonen i antall undervisningstimer på arbeidsbenken. Tidligere ble faget formidlet fra mester til lærling. I dag tar de fleste utdannelsen i sin helhet i skolen, og der VG3 over to år dekker lærlingetiden. Fordelen med et digitalt læreverk ligger i de visuelle mulighetene med instruksjonsvideoer og andre eksempler. De vil hjelpe eleven i et fag som i stor grad baserer seg på bli instruert i teknikker og repetere til disse beherskes.

Forfatterne

Pål Atle Lystad, Geo von Krogh og Øystein Johan Østby er alle utdannede gullsmeder og faglærere. De har sammen skapt innholdet i denne nettressursen. I tillegg har vi fått tekstbidrag fra Vera Due og Helga Blæsterdalen.

Pål Atle Lystad underviser ved Setesdal vidaregåande skule avdeling Valle.
Geo von Krogh underviser på gullsmedlinjen ved Edvard Munch videregående skole.
Øystein Johan Østby underviser som lektor ved Lørenskog videregående skole.

Fotokreditering

Vi takker følgende for tillatelse til bruk av bilder:

  • Setesdalen fylkeskommune, Setesdalen videregåande Skule, avdeling Valle
  • Fotograf Marit Kvaale
  • Hasla.no
  • Øystein Johan Østby
  • Ravstedhus
  • Linn Sigrid Bratland
  • Nina Vinje
  • Torill Isachsen
  • Bugge og Authen Juvelerverksted AS

Forsidebilder fra venstre:
1) © Setesdalen videregåande Skule, avdeling Valle, fotograf Marit Kvaale
2) @ Hasla
3) @ Marianne Reimers

Migrated