Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Fattningsjern

Fatningsjern består av ein anke og eit stempel for å slå opp innfatningar.

Fatningsjern lèt deg lage koneforma innfatningar. Om du har ei rett kassefatning, vil han stukebetegnelse på å pakke metallet sammen den nedre delen og strekke den øvste. Det er ein fordel å sage ut plateemna til innfatninga slik at ho blir kon som eit kremmarhus ved samanlodding. Då vil fatningsjernet kunne stramme opp forma. Det finst slike jern for fleire klassiske steinformer, til dømes runde/briljantslip, firkanta/princess cut og rektangulære med knokne hjørne/smaragdslip.

 

Migrated