Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Ebok

Programfaget Design og produktutvikling har egen lærebok som er skrevet av Øystein Johan Østby og heter Innovativt håndverk.

Nyutdannede gullsmeder og smykkedesignere går inn i en flere tusen år lang tradisjon av norsk smykkekunst. Det er først og fremst teknologien som setter grenser, ikke håndverkernes fantasi eller faglige kvalitet. Hvordan fortidens utøvere har løst estetiske og tekniske utfordringer under vekslende arbeidsvilkår, er motivasjon for dagens entreprenørskap og for faglig utvikling.

Gullsmedfaget er livslang læring med fordyping og utforsking i tegning og materialer, teknikker og produksjonsmetoder. Det bygger på utprøving og praktisk erfaring. Materialer og teknikker undersøkes for å realisere nye ideer og bruksmuligheter. Gullsmedene er håndverkere og innovatører. Produktutviklingen er framtidsrettet for å skape etterspørsel og salg. Samtidig bygger den på tradisjonene som binder sammen fortiden med nåtid. 

 

Her kan du laste ned læreboka i vg2 design og produktutvikling.

 

Migrated